13 aug 17

Tusványtól keletre

Orbán Viktor Tusnádfürdőn elindította a 2014-es választási kampányt. Azt is elmondta, mi lesz a választások tétje. Csak éppen az ellenzéki oldalról nem vette észre senki. A miniszterelnök az Európai Unió elhagyására készül. Mint azon kevesek egyike, akik személyesen is elég jól ismerik Orbán Viktort, értik a gondolkodását, és tudnak olvasni a mondataiban, egészen biztos vagyok ebben.

Ahogy 2009-ben Kötcsén is bő fél évvel a választások előtt – szokásához híven metaforákban, de érthetően – mondta el híveinek, milyen Magyarország építését tervezi, úgy most sem tartotta titokban vízióit. Akkor egy centrális erőtérben működő egypártrendszer létrehozását hirdette meg, ahol a hatalmat gyakorló erő lényegében leválthatatlan. Totálisan ellenőrzi a politikát, a gazdaságot és a kultúrát. Az azóta mögöttünk hagyott négy év bebizonyította, hogy csakugyan mindent ennek rendelt alá. Most elmondta a folytatást is. A következő ciklus tétje számára nem kevesebb, mint „Magyarország teljes szuverenitásának visszaszerzése”, azaz minden külső demokratikus kontroll, jogi, gazdasági és erkölcsi konszenzuskényszer felszámolása, tehát az uniós tagságunk felmondása lesz.

Négy éve általános vélemény volt, hogy beszéljen bármit Orbán, a nyitott piacgazdaság logikájával nem fog szembemenni, hiszen azzal az ország fejlődési potenciálját, azaz végső soron a saját sikerét veszélyezteti. Akik ezt mondták, nem volt igazuk: az unortodox gazdaságpolitika szinte minden mutató alapján a sor végére lökte Magyarországot a térség államai között. És Orbán vállalta ezt, mert nem a gazdaság sikere érdekli, számára az csak másodlagos. Hiszen a nyugati típusú, azaz liberális gazdaságpolitika lényege, hogy az állam csak azokba a folyamatokba szól bele, ahol feltétlenül muszáj, de főszabályként hagyja a piacot termelni. Orbán számára ez maga a rémálom, szerinte mindent az államnak, az állam vezetőjének, tehát neki magának kell kontrollálnia, még akkor is, ha ezzel leromlik a gazdaság hatékonysága. Most azt mondják sokan: a kormány húzogatja ugyan az Európai Unió bajszát, de a jól hangzó unió-ellenes tirádák csak arra kellenek, hogy magukhoz kössék a szélsőjobboldali szavazókat. E vélemény szerint soha nem fogunk érdemben szembe menni Brüsszellel, hiszen Magyarország belerokkanna az uniós pénzek elvonásába. S bár a gazdasági következmények tekintetében teljesen igazuk van azoknak, akik ezt mondják, a konklúzió mégis hamis. Orbán Viktor inkább vállalja a további gazdasági visszaesést, a teljes elszegényedést, ha ezen az áron tovább szilárdíthatja a hatalmát. Nincs az az uniós forrás, kohéziós alap és nagyberuházás, ami többet érne számára, mint a teljes kontroll az ország egésze felett. És most már különösebb titkot sem csinál ebből.

A tusnádfürdői beszéd a nem lakosságnak küldött, gügyögő kampány-levél, nem is kilúgozott píár-interjú valamelyik pártlapban, hanem részletes, a maga logikájában őszinte, végiggondolt, fejből elmondott politikai alapvetés. Megérdemli, hogy komolyan vegyük. Orbán azzal kezdi, hogy nem a dolgok okairól, hanem a célokról fog beszélni, s meg is nevezi az elsődleges célt: leszámolást Európával. Szerinte Európa válságban van, évszázados kulturális, gazdasági és civilizációs pozíciói megrendültek. Erre a hanyatlásra pedig nem az Európai Unióban kell megtalálni az ellenszert, hanem a nemzetállamokban. Az unió teljes intézményrendszeréről – „legyen szó a bizottságról, az Európai Parlamentről vagy akár a miniszterelnököknek a tanácsáról” – kimondja az ítéletet: alkalmatlanok arra, hogy a történelmi válságra válaszokat adjanak.

Erre a következtetésre persze akár egy, az unió jövőéért aggódó, katasztrófa-forgatókönyvekre fogékony euorpéer politikus is juthatna, csakhogy egy ilyen politikus mindjárt elkezdené sorolni, hogyan tegyük jobbá, hatékonyabbá az európai intézményrendszert. Orbán nem ezt teszi: ő leszámolt Európával, és meghirdetett programjának minden egyes pontjára igaz, hogy csakis egy unión kívüli Magyarországon valósítható meg. Legyen szó a „nemzeti nagytőkések” helyzetbe hozásáról a külföldiek rovására, az energiaszektor államosításáról, a döntően magyar tulajdonú bankrendszerről vagy éppen egy újabb ÁFA-kulcs bevezetéséről: kormányprogrammá, jogszabállyá mindez csak az unióból való kilépéssel válhat.

Az orbáni vízióban Brüsszel, az IMF vagy éppen az Egyesült Államok ellenséges nagyhatalom. Méghozzá veszedelmes, hazug nagyhatalom, mert a civilizációt képviseli. „A nagyhatalmak mindig úgy szokták gondolni, még a gyarmatosítás legsötétebb óráiban is, hogy egyébként ők civilizációt is terjesztenek, eszményeket is és értékeket is visznek, nem egyszerűen csak erőforrásokat vesznek el.” S bár hozzáteszi, hogy nem lehet egyszerűen azt mondani, mint a Jobbik teszi, hogy az oroszok helyére valaki más lépett, hogy „elmentek a tankok, megjöttek a bankok”, –  bár szerinte ebben is van igazság – de összességében „1990 után a politikai szabadság ellenére is Magyarország egy kiszolgáltatott és kihasznált ország maradt.”

Ez az alapvetés nemcsak a nyíltan unió-ellenes retorika miatt figyelemre érdemes, bár az sem lényegtelen. A mögötte meghúzódó, s valószínűleg őszintén hitt gazdaságpolitika az, ami igazán riasztó. Gondolatmenete első hallásra akár szimpatikus is lehet: a kormánynak arra kell törekednie, hogy „a nálunk megtermelt értékből minél több a mi hatáskörünkben maradjon, a miáltalunk fölhasznált értékként álljon rendelkezésre. Amikor ez a két tény közelít egymáshoz, akkor nemzeti kormányaink vannak, amikor pedig tágulni kezd, akkor – akármit is mondanak magukról – valójában nem nemzeti szempontokat állítanak a gazdaságpolitika középpontjába. Ez egy rejtett dolog, ez egy rejtőzködő nagy titok. Erről keveset beszélnek, pedig ez a dolog lényege, tisztelt Hölgyeim és Uraim!” A gondolat folytatása azonban hiányzik, talán szándékosan, talán a konklúzióval szembesülést megspórolandó. Ha ugyanis adminisztratív eszközökkel ellenállunk annak, hogy a multik kivigyék a profitjukat, hogy a külföldi tőke megelőzze a hazait, tehát, hogy a gazdaságunk nyitott legyen, akkor ne csodálkozzunk ha nincs banki hitel, ha elapad az uniós támogatás, ha megrendül a pénzügyi bizalom, vagy – hogy aktuális példát mondjak – ha a MOL-t ki akarják penderíteni Horvátországból. De Orbán itt is igazat mond: valóban ez a lényeg, ez a beszédének rejtőzködő nagy titka. A meghirdetett program ellentmond a kohézió, az egyeztetett szabályok mentén folyó pénzügypolitika, a szubszidiaritás és a szabad verseny elvének, – egyszóval mindannak, ami az Európai Unió lényege.

Sokan elemezték már a beszédét, rávilágítva, hogy a gazdaság állapotáról mondott megállapításai, akárcsak a nagyköveti értekezleten vagy a Wall Street Journal-nak adott helyzetértékelésének számadatai, köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Arról már kevesebb szó esett, hogy a  miniszterelnök az uniós tagság mellett eddig is kizárólag gazdasági érveket hozott fel, – és most már ezt sem. Ez olvasható ki a választópolgároknak sürgősséggel kiküldött miniszterelnöki spamből is: „Az Európai Unió kénytelen megszüntetni a hazánkkal szemben 2004 óta folytatott túlzott-deficiteljárást. Ezután minden uniós forráshoz hozzájuthatunk, ami a magyaroknak jár. Ez azt jelenti, hogy Magyarország egy fontos csatában győzött.” Hogy az Európai Unió egyben értékközösség is lenne, amelyhez szabad akaratunkból csatlakoztunk, nem csak Orbán, de az őt okkal kritizáló baloldali ellenzéki politikusok nyilatkozatiban sem nagyon történik említés. Ez pedig csak erősíti azt a hamis képet, amit Orbán Európáról fest a magyaroknak: fizessetek, ruházzatok be, de „belső ügyeinkbe” nem szólhattok bele. Amikor Orbán a lopakodó föderalizmus veszélyéről beszél, akkor annak a félelmének ad hangot, hogy az unió az alapító államok, és az utólag csatlakozottak szándékának megfelelően folyamatosan erősödik majd, akár az önálló nemzetállamok rovására.

Ehelyett a magyar kormány „új politikai és gazdasági rendszert próbál fölépíteni”, egy olyan rendszert, amelynek fő jellemzője – az Európai Unióval szemben – hogy nem liberális. Büszkén jelenti be, hogy a (Sólyom-, Tölgyessy-, Antall- és Kis János-féle) konszenzusos alkotmányt leváltó alaptörvény szándékosan megy szembe Európával: „nem egy liberális alkotmány”. Hozzáteszi, hogy tudja, hogy „a II. világháború után Európában egy-egy alkotmányos berendezkedés mérőszáma vagy mérőmutatója nem lehet más, minthogy mennyire liberális”, de ő éppen ezért akar a másik, az illiberális, azaz szabadsághiányos irányba menni. Nem is nagyon rejti véka alá, hogy a bankoktól, multiktól beszedett, és magyar lakosságtól kínkeservvel „begyűjtött” különadók célja, hogy megteremtsék a kormány mozgásterét ahhoz, hogy nélkülözni tudjuk az uniós forrásokat.

Őrültségnek hangzik? Az hát, de van benne rendszer. A leválás főpróbája az IMF kiebrudalása, amely Tusványoson is a legnagyobb tetszést váltotta ki a közönség körében. A Valutalap felé történő előtörlesztés közgazdasági értelemben totálisan értelmetlen, hiszen kizárólag új, drágább hitelekkel lehet kiváltani. Csakhogy az IMF, amely közpénzt, a tagállamok adófizetőinek pénzét kezeli, csak racionális, a gazdaság pályára állítását lehetővé tévő célokra ad hitelt, Orbán pedig nem szereti, ha ellenőrzik. Ezért úgy jár el, mint a felelőtlen családfő, aki a kedvezményes munkáltatói kölcsön helyett, a drágább, de bármire költhető hitelt veszi igénybe. A tévében is hirdetett gyorskölcsönökből ugyanúgy vehető külföldi nyaralás, pingpongasztal, mint a nemzetközi piacon felvett hitelből futballstadion, csak éppen elképesztően drágán.

Ez bizony Ceaușescu logikája, aki azon az áron is meghirdette országa világbanki és IMF-hiteleinek visszafizetését, ha a népe füvet eszik. A cél sem volt más: a teljes szuverenitás visszaszerzése, azaz minden külső ellenőrzés felszámolása. Ha a Valutalapot az olcsó hiteleivel együtt különösebb visszhang nélkül ki lehet ebrudalni az országból, abból Orbán azt a tanulságot vonja le, hogy az unióval történő szakítás is könnyen megy majd. De nemcsak az orbáni állameszmény logikai következménye az uniós kilépés felvetése, hanem a miniszterelnök politikai taktikai rutinjából is ez következik. Ha a Fidesz megnyeri is a következő választást, 2-3 éven belül garantálható a gazdasági és társadalmi válság kiszélesedése. A gazdaság tartós visszaesése, valamint az állam erőseket a gyöngék rovására jutalmazó szociálpolitikája együtt okvetlenül súlyos feszültségekhez vezet majd, és ezt a miniszterelnök is pontosan látja. Szükség van tehát egy ellenségre, aki ellen mozgósítani lehet, akinek minden kormányzati kudarc a nyakába varrható. Ez pedig – IMF híján – csakis az Európai Unió lehet, az arctalan szervezet, amely korlátozza kormányt a gazdaság unortodox talpra állításában, amely elvonja a forrásokat, elveszi a földet, a munkát, amely gyarmatosít, szociálpolitikájával bátorítja a bűnözést, és ráadásul még a halálbüntetést is tiltja. Nincs kétségem az iránt sem, hogy egy kilépési kampányt a Fidesz ellenzékből is elindítana, békemenettel, nagygyűléssel, népszavazással, de az jogállami eszközökkel könnyebben megakadályozható lenne, mintha kormányról teszik majd.

Orbán Viktor hívei gyakran elmondják: vezetőjük népben és nemzetben gondolkozik. Ez igaz. Csak nem árt tudni, hogy amikor népről beszél, akkor a befolyásolható, tanulatlan, az államnak mindenben alávetett tömeget érti rajta, amikor pedig nemzetről, akkor arra a legfeljebb százezres kiváltságos rétegre gondol, amely hatalmának legfőbb támasza, és amelynek cserébe pénzt, hatalmat, kiváltságokat juttat. Az orbáni nemzetállam ennek a rétegnek épül, a megyei pártitkárok, udvari vállalkozók, trafiktulajdonosok, takarék-einstandolók rendjének. Tusványoson a jövő nemzeti nagytőkéseit is megnevezte: a ma még „vitatható tulajdonosi háttérrel bíró”, de nyilván megrendszabályozandó OTP, a most létrehozott, kisbetétesektől ellopott takarékszövetkezetek, egy államosított MOL új birtokosait, és persze a Közgépet, a Fidesz gazdasági filozófiájának zászlóshajóját. „Megéri ezt a konfliktust vállalni” – mondja Orbán a munkahelyek többségét biztosító, a gazdaságot életben tartó nemzetközi tőke kiszorításáról. És így gondolja ezt a mindenbe beszóló, emberi jogokat, szabad versenyt, átláthatóságot számon kérő Európai Unióról is. Megéri, persze. Nekik igen. Hiszen az Európai Unió kontrollja alól felszabadított Magyarország víziója mögött a mindentől független Közgép-ország rejtőzik.

Ne legyen kétségünk: Orbán Viktor újabb győzelme esetén az unióból való kilépésre készül, és erre hangolja most híveit. Ő, aki szeret a kétharmados felhatalmazására hivatkozni, nem törődik vele, hogy az elmúlt húsz év legnagyobb arányú közös döntését a magyar nép éppen ebben a témában hozta meg. 2003. április 12-én, a csatlakozási népszavazáson 83,76%-os arányban döntöttek úgy a magyar választók, hogy Európa értékközösségéhez csatlakozzunk. Orbán három okból is szabadulni akar ettől az közösségtől: gyűlöli az unió általa liberálisnak nevezett alapelveit, irtózik hatalma minden nemű korlátozásától, és nem utolsó sorban úgy gondolja, hogy egy Európa-ellenes kampánnyal óriási cirkuszt adhat, ha már kenyeret nem tud.

Ez, és nem más a következő választás tétje. Orbán Viktor ránk akarja zárni az ajtót, a kulcsot pedig magánál tartani, mi pedig könnyen itt maradhatunk vele és csatlósaival a sötétben. De csak ha hagyjuk. Kemény csata lesz. Európáért, Magyarországért, a szabadságunkért.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://fodorgabor.blog.hu/api/trackback/id/tr325464723

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.08.19. 13:26:07

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

gigacherry 2013.08.18. 02:09:06

@tobeor: Teljes mértékben egyetértek. Én most babát várok, a választások idején már két kisgyerekem lesz és egyáltalán nem mindegy, mi vár ránk, összecsomagolt bőröndökkel kell-e várnunk a választásokat., ugyanakkor itt azt látom, hogy egyeseknek az a legnagyobb problémájuk, hogy egymást anyázzák.

kulcsar2011 2013.08.18. 02:21:00

Eurostat:
I.Orbán: 15,4

Megyó: 18,85

www.stat.ee/29958
I.Orbán: 16,55

Megyó: 17,75

LallyPop 2013.08.18. 02:24:49

@kulcsar2011: A stat.ee nem a real GDP-t méri, hanem a GDP/főt.

Az eurostat adatok meg hiányoznak.

kaczynski 2013.08.18. 03:20:51

@visszakettopadlogaz: gepnarancs.hu/2013/06/demjannal-megszolalt-a-veszcsengo/

Én ezt a másfél hónappal ezelőtt írt cikkemet küldöm mindenkinek, aki képes még ilyen hosszú, ámde tanulságos szövegeket elolvasni. Nem áll messze attól, amit Fodor Gábor ír.

belgabela 2013.08.18. 05:48:43

@gigacherry: Gazdasági oldalról, nem kell megvárni a választást, húzni kell innen! (Száz év múlva is jóval magasabb lesz a bár nyugaton, mint itthon, és erről a bolsik tehetnek, ha kívánod levezetem adatokkal, nem csak gondolom.) Ha érzelmileg nézed, akkor meg maradni kell!

jaegtoer 2013.08.18. 07:05:21

Rendben van Gábor. Érthető amit írsz.

amilyen vehemenciával hivatkoznak parlamenti! 2/3-ra összemosva választói 2/3-dal, nyilvánvaló, hogy ez a gyenge pontjuk. A megoldás tehát az, hogy teljes választási bojkottot kell meghirdetni arra a valós tényre hivatkozva, hogy az új törvény szerint voksok ugyan egyenlőek, ám a leadásuk módja, a határon túliak számára oly módon könnyített, és eltérő a határon belüliekétől, valamint a külföldön munkát vállalókétól, hogy a szavazók személyétől függetlenül minden lehetőség és eszköz adott a kormánypárt számára a választás valós eredményének ..... megváltoztatása, meghamisítása.

Tehát:

Alapvetően minden az Orbán rendszer legitimációján múlik. AZ ellenszer az, hogy ezt a legitimációt kell megsemmisíteni választási bojkottal.

Amennyiben részt veszünk a választáson úgy elismerjük, hogy a választási törvény megfelel az általános jogi normáknak. A választáson való részvétellel legitimálnánk a választás eredményének meghamisítását is, és orbán viktor választási győzelmét.

Az ellenzéknek ezért kell meghoznia ezt az áldozatot, hogy egy-két év elteltével teljesen felszámolható legyen az egyre kiterjedtebb, egyre fojtogatóbb despotizmus.

Végül, annál is inkább megfontolandó amit írtam, mert sem liberális, sem baloldali nem vagyok, ellenben inkább konzervatív-keresztény "jobboldali"-ként határoznám meg az értékrendemet azzal a megjegyzéssel, hogy a semjén-féle pojáca egylethez sincs közöm.
Szép napot.

Gábor!

még öt éve sem gondoltam, hogy valaha is egyszer az életben ide írni fogok:D

csatoimi 2013.08.18. 07:13:01

Mitől vagytok ennyire hülyék, ti baloldaliak?!

felcsutisuttyo 2013.08.18. 07:28:58

Gábor , már a Kálmán Olgánál is elmondta, hogy a "Nemzeti Gazember" ( a név nevezi így az Orbánt), hogy csak az erőszakból ért!
NOSZA FEL VAN ADVA A FELADAT NÉPNEK, HOGY A fIDESZ ELCSALT VÁLASZTÁSA UTÁN MIRE KÉSZÜLJENEK!!!!!!!!

lavór 2013.08.18. 07:30:49

@Baldrick68:

Remek móka lesz, bizony.
Az a megdöbbentő, hogy nagyon sokan észre se fognak belőle semmit,. Nem fog változni az életük.
Aki meg halálra aggódja magát emiatt az utópisztikus ötlet miatt, a szavazófülkében (savazófülkében) tegye oda az X-et, ahová gondolja. A multik Kínában dolgoztatnak, az meg emlékeim szerint kommunista ország.
Nekik egy a lényeg, hogy egy tál rizsért dolgozzanak. Letojják a politikai berendezkedést. Ebben sem lesz sokak számára változás, most is egy tál levesért dolgoznak. A rabszolgáknak legalább adtak kvártélyt is, nem csak híg levest. Úgyhogy van még hova fejlődni. a rabszolgaság előrelépés lassan. "Szeretlek, Magyarország", tudod. Messziről. :D

midnight coder 2013.08.18. 07:32:08

Bár annyira nem tetszik az, amit Orbánék az elmúlt 3 évben műveltek, de azért pár dolgot nem ártana leszögezni:

1. Tény, hogy az unortodox gazdaságpolitika nem váltotta meg a világot. De az is tény, hogy még mindig jobbnak bizonyult, mint amit az MSZP-SZDSZ az előző két ciklus alatt produkált. Megyóék ugyanis jó állapotban vették át az országot - Megyó 2006-os magyar eurót vizionált. Ehhez képest 2010-re csak a szlovákoknak lett eurójuk, nekünk már céldátumunk sem.

2. Nem nagyon látok egyik pártnál sem arra megoldást, hogy az értelmes fiatalok ne vándoroljanak ki külföldre, és itt ne csak a bölcsészek, cigányok és nyugdíjasok maradjanak.

felcsutisuttyo 2013.08.18. 07:32:31

UGYANIS A FELADAT: ÉRVÉNYTELENÍTENI AZ ELCSALT SZAVAZÁSI EREDMÉNYT, ...kizárni minden további szavazásból a Fideszt és a csökevénypártját,...elkapni a bűnösöket és elszámoltatni, és a főbűnösökkel LESZÁMOLNI!!!
Utána AZ új választás megrendezni.
Ha pofázni mernek és az alattvalóik is...akkor odacsapni nekik!

Mensikov 2013.08.18. 07:51:27

Nem hiszem hogy a Fidesz kilépne az EU-ból vagy ezt mégcsak tervezné is. Ezt ugyanis még a szavazóik sem támogatnák. Ha valaki abból szűri le azt, hogy OV kilépne, mivel gyakran konfrontálódik bizonyos kérdésekben Brüsszellel az téved. Fodor Gábor valaha szép reményekkel indult, lett belőle egy szerény oktatási miniszter, majd időben kilépett a szdszből, most új pártjára így próbálja felhívni a figyelmet. Bombasztikus tény, de szimplán hülyeség...

kacsa232 2013.08.18. 07:54:11

@panic_button: csupán annyi,hogy ezeket a szerencsétleneket ráhagyták a "szent piacra" ,hogy aki hülye az haljon meg és jött a fidesz,aki a "senkit sem hagyunk az út szélén" szlogennel besöpörte ezeknek az embereknek a szavazatait,tehát ha óhajtottak volna tenni valamit baloldalon a devizásokért,akkor nem úszott volna el a baloldaltól ezeknek az embereknek a szavazata;)És akkor nem lenne ez a nagy jajveszékelés,hogy épül a diktatúra!

kacsa232 2013.08.18. 08:00:09

@BKV reszelő: :)) Már ha a németekkel példálózol,kíváncsi lennék,hogy ott volt-e devizahitel egyáltalán,de sejtem,hogy be se engedték abban a formában,amit ide a prérire simán be lehetett hozni!

épp ezért van ott a baloldal,ahhol,ettől a szemléletmódtól,mint amit te is képviselsz!

Miért nem fogadjátok el azt a tézist,amit Róna Péter is mond már évek óta,hogy a devizahitel egy hibás termék,és kész. Ki kell iktatni.

Miért jó az,ha sok százezer megtévesztett balfasz még évtizedekig nyögni fogja ezt a piramisjátékon alapuló hitelkonstrukciót?

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2013.08.18. 08:10:07

@lavór:
"Az a megdöbbentő, hogy nagyon sokan észre se fognak belőle semmit,. Nem fog változni az életük."

Majd meséld el ugyanezt annak a pár százezer embernek akik, Győr Moson Sopron, Komárom Esztergom és Veszprém megyében elvesztik az állásukat. Biztos meg fogják érteni.

ob.szerver 2013.08.18. 08:20:30

@midnight coder:

"De az is tény, hogy még mindig jobbnak bizonyult, mint amit az MSZP-SZDSZ az előző két ciklus alatt produkált."

Ez egyáltalán nincs így. Az emút8ra a válság súlyosan rányomta a bélyegét. Anélkül mind a növekedési mind az államadóssági számok elfogadhatóak lettek volna, bár igaz, hogy a régióban a legrosszabbak.
Ezzel szemben az emút3ban még a legkisebb részsiker elérésére is képtelenek voltak. Amit annak állítanak be az statisztika hamisítás vagy olyan eredmény amely a hozadékánál nagyobb kárral járt. Az ország ma minden tekintetben rosszabb állapotban van, mint kormányváltáskor volt., még akkor is, ha 100 makróból ki tudsz bányászni 3-at ami az ellenkezőjére utal.

"Nem nagyon látok egyik pártnál sem arra megoldást, hogy az értelmes fiatalok ne vándoroljanak ki külföldre"

A tömeges kivándorlásnak nem az az oka, hogy külföldön még beláthatatlan ideig jobban fognak élni mint itthon, hanem az általános dekadencia és kilátástalanság. Ha az emberek azt éreznék, mind minden évben egy hajszállal jobban élnek mint tavaly, a kivándorlás a jelentősen visszaesne. Jelenleg viszont az ellenkezőjét érzik,meg azt, hogy ameddig az orbán-simicska rezsim marad, addig esély sincs a változásra. Nagyon sokan fogják bepakolt bőrönddel várni a választásokat. De nem csak ők, a tőke is.

jaegtoer 2013.08.18. 08:27:33

@csatoimi:

"Mitől vagytok ennyire hülyék, ti baloldaliak?! "

én nem vagyok baloldali, tehát elfogultság nélkül kérdezhetlek:

- És te?

midnight coder 2013.08.18. 08:29:00

@ob.szerver: " Az emút8ra a válság súlyosan rányomta a bélyegét."
Válság 2008 óta van. Mi pedig már a válság előtt is hibahatár közeli GDP növekedést produkáltunk.

"A tömeges kivándorlásnak nem az az oka, hogy külföldön még beláthatatlan ideig jobban fognak élni mint itthon, hanem az általános dekadencia és kilátástalanság."
Nézd, kinn egy átlagpolgár pont 4x annyit keres mint itthon. Igaz, a lakhatás is drágább, de ez csak az alsó bérkategóriában probléma, egy mérnök, orvos, vagy keresett fizikai melós többet félre tud tenni havonta - úgy hogy közben nem nyomorog - mint amit itt brutóban megkeres.

A demokrácia annyira nem érdekel itt senkit. Ha érdekelt volna, akkor nem szavazzák vissza anno az első ciklus után azonnal a Horn kormányt.

♔batyu♔ 2013.08.18. 08:30:27

Soros félmilliárddal "lökte" meg a ballibsi kamu érdekvédő szervezeteket és Bajnait.

Szerencsére, kidobott pénz, ezek ugyanis már a 90-es években nagyon lejáratódtak az SZDSZ-hez kötődő szélsőséges balliberális politikájuk és magyarellenességük miatt.

De azért kíváncsi lennék ebből a pénzből Fodor is kap, vagy ő már nem fér oda a kondérhoz a tülekedő társak miatt.,

Egy igaz ember 2013.08.18. 08:34:14

@Kara kán: Nem hát!

A tele zsebről meg csak annyi: micsoda kocsikkal mentek ezek a derék honpolgárok a szárszói találkozóra! Látszik, hogy van mit tejbe aprítaniuk a derék baloldaliaknak!

♔batyu♔ 2013.08.18. 08:35:21

@ob.szerver: Ta valamit nagyon benéztél, rá kellene nézned a GDP-t ábrázoló grafikonokra.

Gyurcsányék 8 éve alatt talán 2 évben nőtt a GDP, de ez is az államadósság 30%-os növekedésébe és egy gigantikus IMF hitelbe került.

Szerintem ilyet Orbánék is simán tudnának produkálni, persze nagyon helyes, hogy nem teszik.

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2013.08.18. 08:42:42

@Mensikov:

Nézd irígylem az optimizmusodat de azért felhívnám a figyelmed pár apróságra.
Ez alatt a 3 év alatt annyi de annyi mindent megcsinált ez a rablóbanda csípőből amire 2010 előtt azt mondák, hogy ez csupán a balliberális bérrettegők hagymázas rémálma.
Aztán meg kiderült, hogy a 2010 előtti bérrettegők gyakorlatice kibaszott optimisták voltak orbánékkal kapcsolatban.

Egy igaz ember 2013.08.18. 08:43:53

@kulcsar2011: És 2006 májusában, amikor GYF II visszavonta GYF I ötéves - törvényben rögzített és a választási kampánya részévé tett - adócsökkentési programmját?
Az MSZP népszerűsége 2006 augusztusában már a mélyponton volt, miután kiderült, hogy hazudott a kampányban:
www.alon.hu/node/4079

És ezt a hazugságot te, kedves Gábor támogattad, sőt részt is vettél benne!

ob.szerver 2013.08.18. 08:44:32

@midnight coder:

"Mi pedig már a válság előtt is hibahatár közeli GDP növekedést produkáltunk."

Ez csak egy évre igaz. 2006-ig 4% feletti növekedés volt. 2007-ben jött egy brutális gazdasági korrekció (post Öszöd), amikor leesett 0%-ra, mert ez volt az ára, hogy a 2006-os 9%-os hiányt (ami egy "normális" magyar választási évi deficit) megfeleződött.. 2008-ra már 3% feletti növekedéssel tervezték a költségvetést.

"Nézd, kinn egy átlagpolgár pont 4x annyit keres mint itthon."

Ez igaz, és sokáig az is marad. De azért elmenni nem kis elhatározás, és pár év kínlódással jár, még ha azután ki is fizetődik. Az emberek többsége nem a német színvonalhoz hasonlítja önmaga helyzetét, hanem a a korábbi és a várható sajátjáéhoz. Ezért mennek el.

"A demokrácia annyira nem érdekel itt senkit."

Ez is igaz. Csak erről nem a Horn kormány kellene, hogy eszedbe jusson.

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2013.08.18. 08:45:27

@ob.szerver:
És ezt így van pofád leírni?
Hogy nem sül le a pofád ettől a sok hazugságtól?

ob.szerver 2013.08.18. 08:47:26

@♔batyu♔:

"Gyurcsányék 8 éve alatt talán 2 évben nőtt a GDP"

Kibaszott kínos tényekkel vitatkozni. Menj fel a google-ra, kattints kettőt és kezdj meaculpázni.

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2013.08.18. 08:48:42

@ob.szerver:
Ráadásul ezt a remek kivándorlási statisztikához adjuk hozzá azt is, hogy a magyarok híresek az immobilitásukról. Még országon belül sem nagyon költözgetnek ide oda tömegesen.

Ennek fényében több mint figyelemre méltó, hogy több ember dobbantott le mostanság mint 56 után pedig ugye az sem volt egy Május 1-i felvonulás.

Egy igaz ember 2013.08.18. 08:57:30

@Di622: És mi a helyzet pl. a románokkal, a lengyelekkel? Ők is EU-tagok és náluk lényegesen magasabb a kivándoroltak aránya! Nehogy már úgy tegyünk, mintha ez 2010-ben kezdődött volna és csak nálunk lenne!
index.hu/kulfold/2011/10/22/kivandrorlas_miatt_fogy_romania_lakossaga/
www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Demografia/2010_2-3/2_Godri_Toth_tan.pdf
index.hu/gazdasag/penzbeszel/2013/02/27/mi_igaz_a_kivandorlasi_parabol/

midnight coder 2013.08.18. 09:07:04

@ob.szerver: "Ez csak egy évre igaz. 2006-ig 4% feletti növekedés volt"
Amiben viszont benne volt egy rakás államilag finanszírozott beruházás, plusz egy rakás fogyasztás ami hitelből lett finanszírozva. Pont ezt nyögjük ma.

" De azért elmenni nem kis elhatározás, és pár év kínlódással jár"
Egyre kevésbé. Ma már lassan a takarítónőnél is elvárás az angol vagy német nyelvtudás. És ha Pl. egy multinál tolod, akkor kb. ugyanazt a melót csinálod itt is mint kinn, ugyanúgy angolul kommunikálsz a melóval kapcsolatban mint kin, a különbség igazából annyi, hogy utána a boltban is idegen nyelven kell kérned a kenyeret - de ez ezek után már nem annyira nagy történet.

Az tény, hogy a szülők távolabb vannak, de repülővel Svájc sincs messzebb, mint Győr autóval, bár tény hogy valamivel többe kerül - de a pénzed is több.

kulcsar2011 2013.08.18. 09:07:37

@midnight coder: " Mi pedig már a válság előtt is hibahatár közeli GDP növekedést produkáltunk. "

Pár kommenttel feljebb ott vannak a GDP-adatok. Nem a hibahatárhoz közeli értékeket mutatják.

kulcsar2011 2013.08.18. 09:09:36

@♔batyu♔: "gigantikus IMF hitelbe "

Akkor most milyen hiteleket veszünk fel?

Milyen hitelből sikerült visszafizetni az IMF hitelt?

Karipapa01 2013.08.18. 09:11:00

Az, hogy a mi Viktorunk mit mondott Posványoson elvileg a magyarországi lakosok szemponjából csak egy szokásos kampánybeszéd lenne. Gyakorlatilag viszont rábeszéli az ott élő embereket, hogy őt vállasszák a magyar politikai szereplők közül és ez azért probléma, mert a határon túli magyarok pártszimpátiáját kizárólag érzelmi okok (megdumálták őket) vezérlik. A magyar gazdaság helyzete őket nem befolyásolja számottevően ellenben a hazai választópolgárokkal, akiknek igen csak fontos a gazdasági növekedés is. Mindez arra vezet, hogy a választások alkalmával felborulhat az egyensúly a politikai és a gazdasági irányvonal között a politika javára. Ez viszont elégedetlenséget szül a határon belüli választók jelentős részében, ezért is megy az állandó vita a határon kívüli magyarok szavazati jogáról, magyarul: mit kotorászik a zsebemben egy olyan ember, aki nem is viszi a vállán a magyar gazdaságot. A Székelyországban élő Józsi bácsinak például jobban tetszik a nemzeti érzelmű politika mint a liberális (vagy fordítva), az a Bicskén élő Józsi bácsi megélhetését közvetlenül befolyásolja. És ez a tény visszafelé menet már nem igaz.

☉ ☾ 2013.08.18. 09:15:05

Húsleves

- Értem én, hogy valaki jobboldalnak vallja magát, de miért kötelező ennyire primitívnek lenne, mint a "Húsleves" névvel kommentelő?

Persze lehet, megalázó munkát végez és megalázó életet él és itt adja ki a gőzt, szocializációja a prostituált anya és az agresszív gyermekmolesztáló apa miatt problémás lehetett, de most akkor ilyen a jobboldal?

midnight coder 2013.08.18. 09:17:15

@kulcsar2011: Jó. Akkor nézd meg szépen a táblázatot 2007-ben. A válság ugyanis 2008 közepe-vége felé kezdődött.

midnight coder 2013.08.18. 09:23:19

@ob.szerver: Ps. Ami a demokráciát illeti, idáig a magyar demokrácia történetében egyszer fordult elő, hogy a karhatalom ártatlan ünneplőket vert szarrá tömegesen - 2006-ban. Másrészt, egy párt van ma magyarországon, aki kommunista diktatúrát tartott fenn, aki embereket zárt koncentrációs táborokba, végeztetett ki - és ezt a pártot MSZP-nek hívják, a "demokratikus ellenzék" zászlóshajója.

Persze, tudom, ezek az elvtársak már nem azok az elvtársak, ami talán igaz is, bár ma is vannak ott olyan jómunkásemberek (illetve asszonyok) akik szerint 56 ellenforradalom volt. Csakhogy, a jogelőd státusz bizony erkölcsi felelősségvállalást is jelent. Szóval, ez a védjük meg a demokráciát sirám baloldalról kissé disszonánsan hat.

kulcsar2011 2013.08.18. 09:28:35

@midnight coder: 1 év nem 8 év.
Azt az 1 évet már ob.szerver megmagyarázta.

Húsleves 2013.08.18. 09:36:54

@☉ ☾:
Ó te édes kis véglény, vegyük akkor a hozzám intézett utolsó kommentedet, amelyből csakúgy árad a felsőbbrendű baloldali entellektüel végtelen magabiztossággal párosult hülyesége:

1. "Értem én, hogy valaki jobboldalnak vallja magát"
Ne zavarjon húgyagyű, hogy megint egy magad által megfogalmazott állítást cáfolsz, ahogyan ez a hozzád hasonló retardált állatnak teljesen terrmészetes. Én nem vallom jobboldalinak magam, és nem is vagyok az. Inkább baloldalninak tartom magam, a baloldaliság eredeti értelmében, nem abban, amit ti lejárattatok.

2. "de miért kötelező ennyire primitívnek lenne, mint a "Húsleves" névvel kommentelő?" Nem kötelező, csak én olyan vagyok tudod, hogy nem hat meg, amikor egy ilyen degenerált köcsög mint te sűrű szitkozódások közepette előadja, hogy a vitapartnere stílusa nem szalonképes az ő szép lelkének.

3. "Persze lehet, megalázó munkát végez és megalázó életet él és itt adja ki a gőzt, szocializációja a prostituált anya és az agresszív gyermekmolesztáló apa miatt problémás lehetett". Erről írtam az előz pontban. Ugye faszfej neked a az alanyi jogon jár, hogy primitív módon szitkozódj, de ha téged szidnak, akkor nyivákolsz, mint akit seggbedugtak.

4. "de most akkor ilyen a jobboldal?".
Nem, baromarcú, ennek se jobboldalhoz, se balhoz semmi köze. Megpróbáltál lekezelő stílusban "cáfolni" valamit, amit én nem mondtam, erre olyan választ kaptál amit megérdemeltél, és most hisztizel.

midnight coder 2013.08.18. 09:37:10

@kulcsar2011: Magyarázkodni lehet - bár akkor abban az is benne van, hogy előtte viszont úgy produkálták a többé-kevésbé elfogadható GDP adatokat, hogy közben tökig eladósították az országot. De tény, hogy a 2 ciklus alatt a GDP növekedés a béka segge alatt volt, az államadósság jócskán megugrott, a térség egyik vezető gazdaságából a hátsó udvarba kerültünk - és ez aligha írható csak a válság számlájára. És az is tény, hogy bár Orbánék már nem csak a válságban kormányoztak, de azért a világgazdaság ma már nem a régi, ami a válság előtt volt. És belátható időn belül nem is lesz az. A súlypontok folyamatosan keletre tolódnak, és nem csak mi vagyunk itt szarban, hanem egy rakás másik EU-s ország is, olyan régiek is mint az olaszok, görögök, portugálok, sőt franciák.

☉ ☾ 2013.08.18. 09:41:00

@Húsleves: Nem olvastam el amit írtál, de látom valamit eltalálhattam benned, ha válaszképpen ennyire hosszan vinnyogsz.

Jól van, nyugodj meg, nem akarlak én sértegetni téged, csak annyira csúnyán beszélsz, hogy nem értem miért vagy ilyen.

Húsleves 2013.08.18. 09:52:18

@☉ ☾:
Igen, pontosan erről van szó húgyagyű barom, hogy nem olvasod el amit a másik ír, hanem a saját retardált agyadban született szellemekkel hadakozol.
Ha valódi mondandód van akkor mondd, de a hisztidre nem kíváncsi senki.

☉ ☾ 2013.08.18. 09:58:48

@Húsleves: szerintem pihend ki magad.
Minden jót neked.

regress 2013.08.18. 10:06:43

remélem a felcsuti ceausescu is hasonlóképpen végzi,mint a kárpátok géniusza

ob.szerver 2013.08.18. 10:14:57

@midnight coder:

"Amiben viszont benne volt egy rakás államilag finanszírozott beruházás"

Ez igaz, a 4% feletti növekedéshez hozzájárult a megalapozatlan osztogatás, a kereslet felpörgetés, aminek a következményeként 4 év alatt az államadósság 52%-ról 65-re emelkedett.

De mi a helyzet az emút3-ban?
Nyomtalanul eltűnt 3000 milliárd, éves átlagban 1000. Évente bejön nagyságrendileg 1000 milliárd EU pénz. Mire elég évi 2000 milliárd forrás? A 2012-es -1,7%-ra, az idei kb. 0,5%-ra. Ha kivesszük a mezőgazdaság, tehát a nap és az eső hatását, akkor tavaly és idén 0,5-1%-os visszaesés lenne. 2000 milliárdból nem épül (szinte) semmi, sem infrastruktúra sem termelőkapacitások, ez a pénz (a GDP közel 10%-a) a rezsim felszínen tartására, illetve az Orbán, Simicska és Nyerges családok gyarapodására megy el.

Ez az ország pusztulófélben van. Nem hogy saját lábán nem áll, de még hatalmas külső ill. tartalékforrások felélése sem elegendő a fejlődéséhez. A kilátástalanság elől menekül aki megteheti, akár érti ami itt folyik, akár személyes tapasztalatain keresztül ösztönösen érzékeli.

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2013.08.18. 10:31:28

@Egy igaz ember:
Szövegértés?
Azt mondtam az elején, hogy a magyarok arról híresek hogy NEM mobilisak, még az országon belül SEM nagyon költöznek.
Erre meg Viktorék elintézték, hogy nemhogy országon belül költöznek, hanem ki az országból.
Ennek a fényében nézzed a dolgot és ugye azt se felejtsük el, hogy többen léptek le mint 56 után.

BKV reszelő 2013.08.18. 10:45:55

@kacsa232: Tőlem kivezethetik a terméket, de a hülyék számláját ne én fizessem. Sőt! Hitel sem kell ebbe az országba, mert minek, az az ördögtől való....jó ötlet volt a provident! A németeknél létező termék a deviza alapú hitel. A német viszont szemben az itteniekkel, gondolkodó fajta. Ez látszik az országokon is.

BKV reszelő 2013.08.18. 10:49:40

@midnight coder: Mondjuk a franciák pont nem keletre vannak, hanem a legnyugatibb helyen európában, de ettől függetlenül érdemes elgondolkodni azon, hogy az unióban a termelés legjelentősebb része német kézben van. Érdekes módon az az ország működik. Csak orbán országa és a hasonlók hiszik el, hogy enélkül is van élet. Nincs. Aki tétlen, amellett elsuhan minden. Mi még érezzük az elsuhant jövőnk szelét, de már szoknunk kell az utána maradt ürességet. Hallgass a szívedre, szavazz a fideszre! ...az eszedre ne hallgass, mert 2006-ot kén újra csinálni, de kicsit célzottabban.

Egy igaz ember 2013.08.18. 11:08:54

@Di622: 56 után azzal mentek ki, hogy nem is kívánnak visszatérni, amíg az uralkodó rendszer van. Nagy részük 56 utolsó két hónapjában távozott, amíg a határok nyitva voltak. Jó részük soha többet nem jött vissza.
Most nem a politikai rendszer miatt mennek küföldre, hanem gazdasági okok miatt. És jó részük visszajár: fogat csináltatni, lakni, a családhoz, stb.
Ahogy ezt a baloldal Führere kifejtette:
www.youtube.com/watch?v=-tEXu8roJEQ

midnight coder 2013.08.18. 11:12:08

@ob.szerver: Akkor viszont a mezőgazdaság hatását a Megyó-Fletó kormányzásokból is ki kellene venni - ami esetleg még tovább rontaná az amúgy sem túl szép bizonyítványt.

És az autópályákon kívül Fletóék idején sem épült túl sok minden - és az autópálya is elég kétélű dolog - közelebb hozta a románokat az európai piachoz, ezáltal potenciális befektetéseket vont el - sőt, a meglévők egy része is oda költözött. Ennél már a stadionok is jobbak, bár az is nettó pénzkidobás az ablakon.

Netuddki. 2013.08.18. 11:12:37

Gáborom!

Hosszú volt és sok benne a rizsa.

Röviden és tömören, az orbán olyan politikát képvisel és olyan rendszert akar felépíteni ahol neki és szűkebb haveri körének, holdudvarának messze átlagon felüli életszínvonal jut, aminek a költségét a többiek teremtik elő. Teljesen mindegy milyen nyomorban van az ország, ezt az összeget elő fogják teremteni a (muhaha!) választott "vezetőink" számára.

Sajnos a maszop+szdsz kormány is ezt a vonalat képviselte, csak nem olyan pofátlan módon mint az orbán rezsim. Itt alapvető változások kellenek és a régi, leszerepelt kormányzó pártok ezt sajnos nem fogják megcsinálni helyettünk, magyar állampolgárok helyett. Ha meg tudták, akarták volna, akkor már régen megcsinálták volna...

R.T. Flakfizer 2013.08.18. 11:17:21

kedves Gábor!
veled kicsit nehéz, mert nem annyira tudlak hova tenni. volt egy időszak, mikor nagyon bírtalak, aztán valóban elhittem, hogy a liberális értékek miatt állsz tovább a fideszből, gondoltam, még az szdsz-nek jót is teszel. de ami abban a pártban volt... pedig néhány szavazatom elment rájuk/rátok. legyen elég annyi, örülök, hogy megszűnt.
sajnos a szavaidban kevéssé tudok megbízni, holott régóta feszegetem ismerőseimnek a témát: vajon mikor jelenti be Orbán, hogy kilépünk? de valahogy mindig bízom benne, hogy ez a saját fantazmagóriám! ilyen úgysem lesz! és Te sem lehetsz objektív vele szemben, szóval...
én úgy vagyok vele, hogy én ennek az országnak teljes jogú tagja vagyok, mindenféle indokkal. akár ősit is mondhatnék, ha patetikus akarnék lenni. szóval ez a kilépés énnélkülem nem megy. én meg rettentően ellenzem. és úgy látom, nem vagyok egyedül - mi lesz akkor? van itt egy szolgaréteg, akik királynak képzelik magukat, ott ülnek a parlamentben és döntenek a mindennapjainkról - túl sokszor és túl sokat szólnak bele az életünkbe. ez nem annyira klassz és már rohadt unalmas - a kilépés is a privát szféránk megsértése lenne (többek közt). sajnos kormányt váltani nem lehet, ill ez a mostani nem kormányzó banda (ellenzék? hehh! :D) ez ne jöjjön! mi marad? polgárháború? hol húzódnak a határvonalak? ha vannak. nem, nem hiszek ebben. lehet, h Orbán karizmatikus, nagy színész , sok a talpnyalója, stb, de ehhez gyenge. a hátországot az adja, hogy Gyurcsányék, meg ti ne gyertek vissza, kilépni az eu-ból, az más tészta.

concret 2013.08.18. 11:23:06

Az adott poszthoz írt kommentek ragyogóan mutatják: ma két magyar társadalom van (egy Európához kötődő és egy bezárkózó), akik egymást ab ovo képtelenek meggyőzni, képtelenek tolerálni - ergo képtelenek egy országban élni.
Ilyen hasadt társadalom már nem tartható egyben: ez már két nemzet, amelynek két országra van szüksége: egy nyugati, Unió-tagra, és egy keletire, Ukrajnán keresztül az elmaradott világhoz kapcsolódóra.

Súlyos dolog ez, de így van. Vagy különválás - vagy polgárháború. Persze nem holnap, de 10 éven belül.

Netuddki. 2013.08.18. 11:33:54

@concret: Baromság! Elenyésző számban vannak akik kilépnének az EU-ból. nem tudom ki és miért hiszi el az orbán süketelését az EU "válságáról"? Ha válságban is van az EU, pont az olyanok miatt van mint az orbán...

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2013.08.18. 11:42:03

@concret:

Tudod azon gondolkodom, hogy az összes körülöttünk lévő ország vagy az EU ban akar maradni vagy éppen oda törekszik (Pl. Horvátok).
De mi sokkal okosabbak vagyunk náluk és direkt szembe megyünk a forgalommal mint a viccben.

Néha az az érzésem, hogy az Orbánék az oroszok fizetett emberei.

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2013.08.18. 11:46:51

@kovi1970:
Én egyre több turulfejtől hallom ezt a lépjünk ki az euból dumát.
A fidesz közönsége is vevő erre a baromságra.
Lásd be Orbánék felépítettek egy fasza kis egyházat amiben Orbán az egy igaz isten és őt imádják. Egyszerűen Orbán nem tud olyat tenni vagy mondani aminek a hívek ne csápolnának.

Ha Orbán Viktor fényes nappal a Hősök terének mértani közepére kulázna és utána a nemzeti zászlóval törölné ki a seggét a hívek önfeledten tapsolnának annak is.
Sőt tudod mi a legszebb?
Ha méltatlankondál, hogy ez azért mégse járja te lennél a nemzetvesztő idegenszívű hazaáruló akinek fogalma sincs a jobboldali etikáról.

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2013.08.18. 11:56:46

Ez is frankó.

A kormány egymilliárddal támogatja Rákay Phillip ötletét
www.napi.hu/forumtopic/a_kormany_egymilliarddal_tamogatja_rakay_phillip_otletet.20593-2.html

Banyek Rákay Philip feltalálta a "Csepü Lapu Gongyola" című Kádár Kori műsort, gratulálunk ehhez is.

sapkasnyuszi 2013.08.18. 12:52:18

Neked Gábor fiam elment a józan eszed, össze vissza írkálsz itt hazugságot. Anyám borogass, szedd össze magad fiam, ennyire nem lehetsz tetü, vagyis dehogyisnem. Aki ilyen áruló patkány mint te, az csak ilyen lehet, kis csatornatöltelék, rohadt hazaáruló ripacs.

gigacherry 2013.08.18. 13:08:54

@kovi1970: Javaslom, hogy Orbán Viktor Facebook oldalán tedd fel a kérdést a híveinek, akkor is vele tartanának-e, ha ki akarna léptetni minket az EU-ból. Szerintem meglepődnél a válaszokon.

gigacherry 2013.08.18. 13:15:19

Kedves Gábor!

Szeretném megkérdezni, mit javasol arra az esetre, ha a Fidesz mégis megnyerné a választásokat. Én saját névvel, arccal kritizáltam a Fideszt a Facebookon és más felületeken. Van egy ötéves fiam, most várom s második gyermekemet. Meddig érdemes maradni, és mikor kell elhagyni az országot? Vajon kapunk menekült-státuszt egy másik országban?

lavór 2013.08.18. 17:01:12

@Di622:

Majd elmesélem, de őket sem érdekeli, érdekelte mások munkanélkülisége az ország egyéb régióiban. No meg azt hiszem, harmadszor írom le: tessék a választásokon oda tenni az X-et, ahol jó helyen gondolja a kedves szavazópolgár.

alf (törölt) 2013.08.18. 17:01:32

@Egy igaz ember: Válaszolok helyette.
Ekkora blődli baromságot még a világ nem látott! Persze hir24, meg HírTV kürtöli a hülyeséget, de miért is? Kizárólag megint a hangulatkeltés.
Mert már miért kellene az adófizetők pénzét bárhová is beletolni, ha 20 ingatlan jelzáloghiteléről van szó?

És akkor tessenek azt mondani, hogy alaptalan az a nézet, miszerint az Orbán fanok bármit bevesznek, csak számukra hiteles forrásból folyjon a szenny.. :(

Egy igaz ember 2013.08.18. 18:27:40

Akkor nézzünk más forrásokat is:

nol.hu/belfold/50_milliot_kell_visszafizetnie_az_szdsz-nek

www.blikk.hu/blikk_aktualis/az-allame-lesz-az-szdsz-adossaga-2202817

www.hirado.hu/Hirek/2013/08/17/19/Az_adofizetok_fizetik_az_SZDSZ_tartozasat_BR_.aspx

propeller.hu/itthon/2481813-milliokkal-kell-elszamolnia-szdsz-nek

Gondolom szerinted a Blikktől kezdve az Állami Számvevőszékig mindenki hazudik. Csak azt nem értem, milyen értelmiségi társaság volt ez az SZDSZ, ha nem volt közöttük senki, aki össze tudott volna állítani egy beszámolót?

lavór 2013.08.18. 19:31:22

@gigacherry:
Ha már félúton vagy, talán lesz esélyed. :)

concret 2013.08.18. 20:57:12

@Libatolvaj takarodj:

Nem vagytok ám nagyon finnyásak, amikor a citált személy a kérdés...

Tudod, SZT-tiszt, BM III/II, D-209

lényeg, hogy köpködjön. hiszen Ő annyira hiteles személyiség.

concret 2013.08.18. 21:00:48

@kovi1970: Örülök, hogy zsebedben a bölcsek köve. Magam nem tudom, mennyire elenyésző számúak - egy kilépési népszavazás mindenesetre megmutatná. Minden más csak találgatás.

concret 2013.08.18. 21:13:52

Ha most egy magyar állampolgár (uniós állampolgárként) munkát vállal Frankfurtban vagy Stockholmban, és ott érné őt Magyarország kilépése - szerintem a helyzete semmiben sem változna. Legfeljebb az Unió végre tényleg létrehozná az elsődleges, tagállamoktól független állampolgársági státusát. Mégsem kezelhetnék korábban polgárjogot nyert emberek százezreit menekültként, mert az országuk politikai vezetése (meg a honfitársaik egy jelentős része) kivezetné hazájukat Európából.
Márpedig nekünk, itthon rekedt magyaroknak elvben semmivel sem lenne más a státusunk. Az EU határai ugyan kimennének a fejünk felett, de polgári mivoltunk nem lehetne más, mint akik a szabad világban élnének.
Érdekes jogi szituáció lenne.

28 évet éltem a Keleti Blokkban. Gondolkodás nélkül a szabadságot választanám.

christophe 2013.08.18. 22:05:54

@ob.szerver: '' Nagyon sokan fogják bepakolt bőrönddel várni a választásokat. De nem csak ők, a tőke is. ''
+1

christophe 2013.08.18. 22:08:00

@Egy igaz ember: blikk,hirado.hu,vicces;vagy:-))

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2013.08.18. 23:11:36

@christophe:
Elég sok helyről hallottam, hogy a külföldi cégek most kivárnak, hogy mi lesz 2014-ben és kétféle üzleti tervet csinálnak.

Ez a kilépünk az EU-ból és milyen fasza lesz nekünk nem is nagyon értem, hogy józan ésszel hogy gondolják komolyan?
Már vége a kommunista béketábornak és megszűnt a KGST. Emberek mégis mit és hová fogunk eladni, hogy az országnak legyen bevétele?

Orbánék találtak az ország alatt valami titkos gyémánt bányát vagy működik a Széles féle örökmozgó?

lavór 2013.08.19. 06:55:26

@Di622:
Mikor érdekelt itt valakit a realitás?
Ideológiák, vágyálmok, remény, hogy az egyén is a kiválasztottak között lesz...
Valóság, tények, közszolgálat... Az olvasatukban valami mendemonda.

Balt 2013.08.19. 08:51:48

Klasszikus viaszbáb-érvelés.

Amúgy a zuniós népszavazással nem verném a mellem, mert hisz a korábbi, emlegetett, "konszenzusos" alkotmány szerint simán érvénytelen lett volna, hisz 50% alatt volt a részvétel, csak az MSZP-SZDSZ korábbi egyoldalú alkitmánymódosítása szerint "érvényes". Ennyit erről (meg a rendszeres alkotmányféltésről).

is 2013.08.19. 16:32:32

@csatoimi: Sajnos annyira hülyéknek nem sikerül lennünk, mint neked, hiába is igyekeznénk. De egyébként nem is igyekszünk, nekünk jó így, hogy vannak tények az érvelésünk mögött és logika az érvelésünkben.

Hogy rögtön hozzak egy példát: a legbaloldalibbak jelenleg a FIDESZesek, hiszen a rezsicsökkentés az egy az egyben a kádári 3,60-as kenyér, ez ugye tiszta sor. Nem vagyok naív, nyilván nem a FIDESZes baloldaliakra kérdeztél, de azért szögezzük le, hogy még a baloldal-jobboldal fogalmával sem vagy tisztában. Nyilván engem, kapitalista, önálló gondolkodású embereket szerető, azaz eléggé konzervatív jobboldalit baloldalizol le, mert a FIDESZ ellenében emelek szót. Ebből legfeljebb annyi jön le, hogy nem vagyunk egy szellemi szinten, Azt bízzuk az utókorra, hogy melyikünkét teszi magasabbra. Én nem félek az utókortól.

Baldrick68 2013.08.19. 21:23:58

@Balt:
A népszavazásról el is feledkeztem.
Tegyük fel, hogy Orbánék szakítva a hagyományokkal egyéni képviselői indítvány helyett népszavazásra bocsájtják, hogy Magyarország kilépjen-e az EU –ból?
Most, hogy sikerült a külhoni magyaroknak is szavazati jogot adni, az az érdekes helyzet áll elő, hogy az EU-ban lakó és a szavazás eredménytől függetlenül továbbra is az EU-ban maradó külhoni magyarok szavaznak arról, hogy Magyarország továbbra is EU-tag legyen e?
Ha számításba vesszük azt, hogy milyen „felhőtlen” és „baráti” viszonyt sikerült kialakítani a szomszédos országokkal, egyáltalán nem csodálkoznék azon ha az ottani „szolgáltok” egy kicsit „rádolgoznának” erre a szavazásra. A szavazási rendszerben (biztos ami biztos) egyszer csak megjelenik egy csomó új „külhoni magyar” aki persze mind arra fog szavazni, hogy Magyarország lépjen ki az EU-ból.
A többi ország vezetője meg már előre röhög a markába:
- Sikerült kilőni egy vetélytársat akivel versenyezni kellett az EU-s forrásokért és beruházásokért. Mától ennek vége.
- A magyarok itt vergődtek ezzel az egyesítsük a kül és belhoni magyarokat ötlettel, de most sikerült ezt is elcseszni maguknak. Nyilván egy olyan térségben ahol NINCSENEK határok és teljesen szabad az átjárás viszonylag könnyen lehet a magyarokat egyesíteni. Nem tiltja semmilyen törvény, hogy a nemzeti nagytőkések pl. erdélyben építsenek gyárakat és mindenféle gazdasági befolyásra tegyenek szert, hiszen erről szól többek között az EU. De így, hogy önként és dalolva egy szögesdrót köré bújnak (és mi ebben még örömmel segítünk is). A továbbiakban ezzel sem lesz gond.

gigacherry 2013.08.19. 22:19:27

@lavór: Mármint mi felé fél úton? Egy másik ország felé?

lavór 2013.08.19. 22:24:40

@gigacherry:

"Egy másik ország felé?"
Persze.

gigacherry 2013.08.19. 23:32:26

@lavór: Na ja. A kérdés az, mikor kell csomagolni. Két kisgyerekkel nem mindegy.

balambher 2013.08.20. 00:49:32

Tisztelt Fodor Gábor!

Sajnos nagy esélye van annak, hogy jól látja Orbán jövőbeni szándékait. De ha valóban úgy gondolja, hogy ezt minden eszközzel meg kell állítani, akkor árulja már el, miért kellett még egy pártot alapítania az amúgy is széttagolódó-széteső "baloldalon"? Mert innen nézve az egész fenti írás hiteltelen!

lavór 2013.08.20. 07:47:40

@gigacherry:

Ha még csak most gondolkodsz, hogy mikor csomagolj, elkéstél...
Hacsak valamilyen csoda folytán a magyarok ne döntenek úgy, hogy alulról szervezetten megreformálják a magyar politikai életet, a volt és mostani politikai szereplőit elzavarják.
De ez a veszélynem fenyeget. Buta és lusta hozzá a magyar, az értelmiség nagyon nagy része meg nem elég értelmes hozzá.

szamoai 2013.08.20. 09:09:25

A legnagyobb poén még csak nem is az lesz, amikor úgy 2016 tájékán, mikor Fodor Gábor fenti felvetése valósággá válik, az azt most még naív hülyeségnek, képtelenségnek nevezők majd csak egy vállrándítással fogadják ("kiléptünk/kirúgtak minket, na és?"),

hanem

amikor úgy 2020-25 tájékán, mikor az elkeseredett magyarok az éhezés és a nyomor elől már nem Angliába és Németországba menekülnek hanem Szlovákiába és Romániába, ugyanezek az emberek majd vörös fejjel hörögnek és vonyítanak: "a rohadéklibsik kivezették Magyarországot a zúnióból!".

Még olyan is lesz közöttük, aki majd Fodort fogja szídni mert ő emlékszik ám, hogy már 2013-ban az EU-ból való kilépésről beszélt...

andras314 2013.08.20. 12:27:32

Kristálytiszta okfejtés, minden szava igaz. Sajnos. Mily régóta vágytunk a Nyugathoz tartozni, most egy populista akarnok elhiteti a néppel, hogy csináljuk vissza azt, amit végre elértünk. Azért, hogy őt senki se korlátozza.

andras314 2013.08.20. 12:33:54

@balambher:
Nem hinném, hogy hiteltelen lenne az írás, azért mert FG pártot alapított. Hogy jó volt-e ez, azt nem tudom megítélni. Lehet, hogy egy pár ezer szavazót tud mozgósítani, akik különben otthon maradnának.
Nem kéne dobálódzni a "hiteltelen" jelzővel, mert az ember maga is azzá válhat.

balambher 2013.08.20. 19:51:32

@andras314: Nem attól lehet hiteltelen az írás, hogy FG pártot alapított, hanem attól, amit a pártalapítás jelképez és okoz.
Mozgósít párezer szavazót, és? Azok a szavazatok pocsékba mennek, viszont nagyobb erkölcsi legitimitást adnak a végeredménynek.
De akkor fogalmazzunk másképp. Mit tett FG a blogíráson túl azért, hogy az általa vázolt jövőkép ne következzen be?

andras314 2013.08.21. 00:09:01

@balambher: Biztos vagyok benne, hogy FG nem fogja a baloldal egységes jelöltjével szembeállítani a saját jelöltjüket, hanem csatlakozni fog az egységes Orbán-ellenes blokkhoz.
"Mit tett FG a blogíráson túl azért, hogy az általa vázolt jövőkép ne következzen be?" Hát éppen, hogy akart valami többet is tenni, ezért alapított pártot.
Egyébként ez a blogírás ha nem is elég, szerintem fontos. Orbán - pl az itt kritizált beszédében is - nagyon magával ragadóan tud beszélni, Minden magyar szív együtt dobban vele. Csak amikor aztán higgadtan elemzed - mint FG ezt megteszi - akkor
bukik ki az egésznek a végtelen populizmusa, a valódi értelme.

concret 2013.08.21. 13:33:31

@balambher:
Értelek én, kedves balambher, hogyne.

Egy liberális párt alapítása hiba, tévedés, talán még bűn is. A rá adott szavazatok pedig pocsékba mennek.

Látod, ez a fő különbség liberálisok és mindenki más között: szerintem minden párt hasznos és létjogosult (igen, akár a Jobbik is), amelyik létező választói csoportot artikulál - Ti pedig (akár bal- akár jobboldali antiliberálisok) ki akarjátok jelölni másoknak kire "hasznos" szavaznia, ha kissé puhább államot szeretne az ellentábor kemény etatizmusával szemben.

Nekem első szavazásomon előfelvételis bakaként (1980, nagyatádi honvéd laktanya, barcsi vk.) a Hazafias Népfront kizárólag Losonczi Pál et.-at, az Elnöki Tanács elnökét adta meg jelöltként. Érvénytelent szavaztam.

Te most, kései népfrontos, kit jelölnél ki nekem a szocik közül?

concret 2013.08.21. 16:34:27

@Baldrick68:
Hát ez pl öngól.

Szerintem egy ilyen népszavazáshoz a határon túli magyarok nagyon változatosan viszonyulnának: de hogy döntően nem az ország kilépésére szavaznának, az nagyon is valószínű.

Ne légy előítéletes, ne légy ennyire leegyszerűsítő. Szabadelvűként akár jobban is szeretheted és tisztelheted a határon túli magyarságot a melldöngető konzervatívoknál. De minimálisan: ne tartsd őket en bloc gyengeelméjűeknek.

Sunliker 2013.08.23. 20:09:50

@felcsutisuttyo:

Te nem vagy normális öreg.
Ja nem, tudom mi vagy, látens Lenin-fiúk tag...

Sunliker 2013.08.23. 20:12:44

@andras314:
Ha Fodor úgyis csatlakozik az MSZP-hez és feloldódik köztük, akkor miért örültök annyira neki, hogy milyen jó a pártja?
Mert, hogy feloldódik abban ne kételkedjen senki!

Sunliker 2013.08.23. 20:15:30

És Fodornak egyébként sem mérvadó az Viktor-ellenes véleménye, mert azóta utálja a Viktort, mióta bukta ellene a Fidesz elnökválasztását, mert gyengébb volt nála a pártban. Ezt nem bírja feldolgozni magában 20 éve. Talán mondható, hogy elfogult egy hangyabokányit...

Baldrick68 2013.08.24. 07:51:26

@concret:
Te se legyél ennyire egyszerűsítő :-)
Tudod nem mindenki szabadelvű meg ballibsi akinek nem tetszik az amit ez a rablóbanda művel.

Én csupán arról írtam, hogy milyen érdekes lesz, amikor azok a határon túliak szavaznak magyarország EU tagságáról. akik amúgy mindenképpen benne maradnak az EU -ban.

A másik aspektus pedig a nemzetbiztonsági kockázat ezzel kapcsolatban.
Nem lennék meglepve, ha a kölföldi (román, szlovák) szolgálatok egy kicsit még rá is segítenének az ügyre, hogy minél több olyan szavazat legyen ami a kilépés mellett szól.

Amúgy egy másik blogon ki lett tárgyalva, hogy igazándiból NEM is kell népszavazás a kormány saját hatáskörben dönthet erről.

R.T. Flakfizer 2013.08.25. 09:36:21

jut eszembe: mi van Tölgyessyvel?
abban az emberben pl. még nem csalódtam.

alf (törölt) 2013.08.26. 23:48:22

@R.T. Flakfizer: Tölgyessyvel..?!
Aki itt nem temette el magát a feje búbjáig ürülékkel, az messze elkerüli ezt a posványt, amit politikának hívnak.
Hogy akkor hagyja az országot az ebek harmincadjára..? Hát.. hagyja...
Az ember ugyanis rendelkezik egy egészséges életösztönnel.
Gondolom Tölgyessí is...
És gondolom, hogy Fodor Gábor is, csak ő még (talán koránál fogva) sokkal naivabb mint Tölgyessy.
Mert egyébként sírva, zokogva menekülne ebből a posványból.
progressziv.blog.hu/2013/08/24/ne_vard_a_majust_940

R.T. Flakfizer 2013.08.27. 07:59:00

gondolom a politika mindenütt hasonló - csak másutt mellékhatásként még az emberek nagy részének is hasznára válik, míg itthon meg csak szarabb lesz... szerintem.
vissza az oldal tetejére